VÅRA VÄRDERINGAR

VEM

Serofia är ett litet företag med stora ambitioner. Serofias medarbetare har långvarig erfarenhet med att skapa skräddarsydda utbildningar inom utveckling, produktion med mera.

VAD

Vi tillhandahåller rådgivning, utbildningar och analyser för att hjälpa våra kunder att bli effektivare i sin produktutveckling genom att till exempel lära sig mer om modularisering.

VARFÖR

Företag lägger mycket pengar på utbildningar där känslan blir: “Det var ju i alla fall god mat.” Med Serofias koncept kommer man ihåg vad man varit med om. Man provar själv på olika sätt att arbeta. Man jämför de olika sätten att arbeta och drar själv slutsatser och får erfarenheter, som man sedan kan omsätta i praktiken i den egna verksamheten.

Namnet Serofia är sammansatt av de två latinska orden Sero (att så) och Sophia (visdom). Detta är vad Serofia försöker göra: så visdom.

Så här jobbar vi

Rådgivning, analys, utbildning

Ibland finns bara behov av en del av vårt erbjudande, till exempel en analys eller en utbildningsinsats. Men oftast hänger de tre delarna ihop för att komma fram till ett bestående resultat. Utan analys, ingen vettig rådgivning. Utan utbildning, ingen som kan föra vidare lärdomarna.

Behovsanpassad konsultinsats

Alla kunder är unika. Därför inleder vi alltid med att ta reda på vilka behov och utmaningar som finns. Vi har inget ”5-punktsprogram” som vi levererar till alla kunder oavsett deras situation.

Mycket väsen för ingenting?

Många är de företag som jobbat och jobbar för att införa olika former av effektivitetshöjande arbetssätt. Det kan till exempel vara lean, processorientering, modularisering, värdebaserat arbetssätt, supply chain management eller andra förändringar och förbättringar.

Sådana åtgärder innebär ofta någon form av organisatoriskt förändringsarbete, ibland i liten skala och ibland i större. Många gånger kommer inte de goda resultat man förväntat sig. Små förbättringar här och där i företaget kan ofta påvisas, men det stora lyftet uteblir. I värsta fall har absolut ingenting hänt. Orsakerna till detta kan naturligtvis variera.

Här har vi listat några exempel på vanliga utmaningar vid förändringsarbete som vi stött på genom åren i olika företag och branscher:

Nyckeln till bra resultat – bygga bestående förändring

I vårt arbete utgår vi från fem viktiga byggstenar för förändring. Många av de utmaningar och dikeskörningar vi stött på vid förändringsarbeten i olika företag har kunnat förklaras och hanteras med hjälp av dessa. Med byggstenarna som utgångspunkt kan vi hjälpa er att ta fram just er väg från nuläget till bestående förändring. Vi kan vara stöd vid införandet av förändringar och bistå med utvärderingar av genomförda förändringar. Vi kan också utbilda era medarbetare. Vårt arbetssätt har stöd i akademisk forskning.