Analys

för genomtänkta

vägval

Bygg vägen till

morgondagens

marknad

Utbildning

för delaktighet

och förståelse

Våra erbjudanden

Världen omkring oss förändras hela tiden. Ständigt nya möjligheter, nya utmaningar. Förändring och utveckling av verksamhet, produkter och tjänster måste därför vara en given del av vardagen.

Men i en snabbt föränderlig värld, med så många vägval, kan det också vara svårt att navigera rätt. Serofia kan hjälpa er att hitta den rätta vägen från nuläget till bestående förändring.

Analys för genomtänkta vägval

Dags att utveckla och förändra verksamheten, produkter eller tjänster?

Serofia hjälper er att se era möjligheter. Vi gör analyser baserade på er verklighet – en förutsättning för genomtänkta vägval.

 • Branschanalys
 • Verksamhetsanalys
 • Produktanalys
 • Processanalys
 • Flödesanalys

Analyser

Bygg vägen till morgondagens marknad

Omvärlden förändras hela tiden. Och det går fort. I många företag pågår ständigt nya förändringsprojekt för att möta nya marknadsförutsättningar. Kunder ställer ständigt högre krav på att få lösningar anpassade exakt till sina behov.

Serofia kan hjälpa er att hitta en väg att hantera komplexiteten.

Modularisering av produkt, tjänst och organisation är ett effektivt sätt att bygga in både förändringsflexibilitet och stabilitet över tid.

Att värderingar är kända och accepterade i företaget är ett kraftfullt sätt att kombinera en gemensam riktning med stor flexibilitet och mångfald.

 • Hantera komplexitet
 • Jobba effektivare

Rådgivning

Utbildning för delaktighet och förståelse


Framgångsrikt förändrings- och utvecklingsarbete kräver att alla medarbetare känner sig delaktiga och förstår vad det handlar om.

Att alla känner till vägen framåt. Att alla vet hur ni vill arbeta i framtiden.

Serofia kan illustrera det på ett lättförståeligt, engagerande och roligt sätt. Genom våra scenariospel får ni hjälp att jämföra nuvarande arbetssätt med möjliga framtida arbetssätt.

Vi erbjuder både skräddarsydda utbildningar och standardutbildningar inom:

 • Modularisering
 • Lean
 • Förändringsledning
 • Värdebaserat ledarskap
Utbildning