ANALYSER

Ni har frågan – vi hjälper er att ta fram ett svar

Vill ni utveckla och förändra er verksamhet? Behöver ni information för att fatta rätt beslut?

När vi hjälper er med modularisering, Lean eller värdebaserat arbetssätt inleder vi alltid med en nulägesanalys, för att ta reda på vilka behov och utmaningar som finns. Vidare analyser är sedan viktiga för att strukturera arbetet under processen.

Exempel på analyser som kan göras:

Nulägesanalys

Vi samlar in data, beskriver, analyserar och visualiserar. Här ingår företagskultur, organisationsutfromning, processer med mera. Analysen ligger till grund för till exempel införande av nya arbetssätt.

Analys av er produktstruktur

Kan vara del av nulägesanalys. Syftet är att se hur väl ingående artiklar återanvänds över produktsortimentet eller att göra en funktionsanalys för att bryta ner era produkter till funktioner (det vill säga syftet med produkten). En sådan analys kan sedan ligga till grund för till exempel modulariseringsbeslut.

Lönsamhetsanalys

Kan till exempel visa kund- och produktlönsamhet. Kan vara del av nulägesanalys.

Fristående analyser

Vi kan även göra fristående analyser enligt era behov.

Finns informationen redan i er organisation? Saknas tid att samla in och sammanställa information som finns hos medarbetare eller kunder; i interna system, extern statistik eller någon annanstans?

Vi kan hjälpa er att samla in, sammanställa och analysera information. Stora eller små uppdrag – ert behov avgör.

Frågeställningarna kan naturligtvis variera. Den minsta gemensamma nämnaren är att de handlar om er bransch eller verksamhet ur ett konkurrens-, organisations-, process- eller produkt-/tjänsteperspektiv. Och att svaret behövs för att kunna fatta ett bra beslut om hur verksamheten, produkten eller tjänsten ska utvecklas för att möta nya förutsättningar.

Exempel på fristående analyser:

Branschanalys

Framtagande av företagsvärderingar

Lönsamhetsanalys

Lägesanalys

Har ni kört fast i ert förändringsarbete? En lägesanalys kan visa flaskhalsar, möjligheter och utmaningar.

LÄR KÄNNA DITT FÖRETAG

Vad fungerar bra? Vad fungerar mindre bra? Hör av dig till oss så berättar vi mer om våra analysverktyg!