MODULARISERING

Seminarier i modularisering finns i flera varianter. Det som är gemensamt är att modularisering som idé genomsyrar seminarierna inom till exempel utveckling eller försäljning.

För att få en bättre förståelse för vad modularisering är eller för att fördjupa kunskapen om hur man kan tillämpa modularisering i just er verksamhet så kan vi sätta upp en utvecklingsmiljö som liknar er befintliga. Därefter sätter vi upp ytterligare en utvecklingsmiljö där vi tillämpar olika modulariseringsverktyg.

På detta sätt får medarbetarna inte bara en inblick i hur man kan tillämpa olika modulariseringsverktyg utan även en möjlighet att jämföra olika sätt som verksamheten kan förändras.

Det man i första hand tänker på i samband med modularisering är produktutveckling.

LÄR MED OSS!

Hur kan vi hjälpa er? Hör av dig till oss så berättar vi mer!

Modularisering Utveckling

Det man i första hand tänker på i samband med modularisering är produktutveckling. Många företag har tillämpat modularisering en längre tid. Kanske har man kört fast eller har nya medarbetare kommit in som inte har samma förståelse för modularisering. Kanske vill man fördjupa sina kunskaper i ämnet och lära sig om de senaste metoderna. Då är detta seminariet för er!

Under seminariet Modularisering Utveckling provar man olika sätt att utveckla produkter. Diskussioner och jämförelser mellan de olika sätten ger insikter i för- och nackdelar mellan att utveckla på olika sätt och hur organisationen kan utformas för att stödja eller hindra olika sätt att utveckla produkter. En jämförelse görs också med ett mer traditionellt sätt att produktutveckla där man går från en variant till nästa med begränsad samordning för hela produktsortimentet. Under teoripasset går vi igenom fyra olika metoder som syftar till att underlätta modulariseringsbeslut, ge inspiration till att tänka nytt och, inte minst, bättre uppfylla kundbehoven.

Som i alla våra seminarier lägger vi stor vikt vid att man får prova de olika metoderna på ett enkelt fall. Vi är övertygade om att detta är det mest effektiva sättet att lära sig något man vill komma ihåg. Reflektion är också en viktig del av våra seminarier, även detta i syfte att kunskapen ska sitta bättre och att man ska förstå hur och när kunskapen kan användas.

Modularisering genom hela organisationen


Detta seminarium behandlar modulariseringens effekt genom hela organisationen.

För ett företag med produktutveckling begränsar man ibland modulariseringsinitiativet till utvecklingsavdelningen och kanske blandar man in produktion.

Dessa frågeställningar och en del annat behandlas under detta seminarium under en intensiv men insiktsgivande dag.