VÄRDERINGAR

De allra flesta företag har värderingar. Ofta är de framtagna av konsulter tillsammans med ledningen, men de kan också vara resultatet av en stark företagskultur där värderingar växer fram undan för undan utan att de egentligen blivit satta på pränt.

Men värderingarna är ofta i hög grad okända hos medarbetarna. Serofia kan hjälpa till att förmedla företagets värderingar till medarbetarna genom vårt unika koncept där värderingarna tillämpas i praktiken.

Eftersom värderingar varierar från företag till företag så gör vi ett förberedande arbete där vi intervjuar ledningen och några medarbetare för att få en förståelse för värderingarna och hur de tillämpas idag. Därefter sätter vi ihop ett seminarium där vi arbetar med företagets värderingar.

VÄRDEGRUND ELLER VÄRDEDJUP?

En värdegrund ska gå på djupet i hela organisationen. Vi hjälper er gärna!