Workshops


Serofia arrangerar också workshops kring specifika teman. Det kan vara en- eller flerdagars workshops kring till exempel:

  • Modularisering
  • Funktionsanalyser
  • Omgivningsfaktorer
  • Återanvändningsgrad
  • Processkartläggning
  • Värdegrundsarbete

Workshops kräver en del förberedelse tillsammans med beställaren.

LÄR MED OSS!

Hur kan vi hjälpa er? Hör av dig till oss så berättar vi mer!

Jag vill veta mer!