Utbildningar

Vi kan hjälpa dig och dina medarbetare att öka förståelsen för komplexa management- och utvecklingskoncept som modularisering, Lean och värdebaserat ledarskap. Genom vårt unika utbildningskoncept baserat på Action Learning kan man på ett tydligt och lättfattligt sätt jämföra att arbeta enligt etablerade arbetssätt och enligt möjliga framtida arbetssätt. Detta sker genom att vi sätter upp en testmiljö där ni, i en förenklad verklighet, får prova de olika koncepten. Detta sätt att genomföra seminarier, genom att prova själv och sedan reflektera, gör att kunskapen blir beständig på ett helt annat sätt än genom en traditionell “föreläsning”.

Vårt mål är att ni ska kunna göra själva, när ni gått på något av våra seminarier!

LÄR MED OSS!

Hur kan vi hjälpa er? Hör av dig till oss så berättar vi mer!

Standardutbildningar

Vi kan köra standardseminarier inom modularisering och Lean. Seminarierna finns i flera varianter. Men ofta får ni ut ännu mer av seminarierna om vi anpassar dem efter era specifika behov. Vi kan då utgå från något av våra standardseminarier och tillsammans med er skruvar vi till dem så att era aktuella frågeställningar och funderingar får det utrymme ni önskar. Vi kan även sätta ihop helt företagsanpassade seminarier kring till exempel ert företags värderingar. I alla seminarier är ledorden “lära genom att prova”.

Skräddarsydda utbildningar

Ni står för kunskapen om hur ni vill arbeta i framtiden och Serofia hjälper er att illustrera det på ett lättförståeligt, engagerande och roligt sätt! Serofia skapar ett scenariospel som tydliggör effekterna av ert förändringsarbete. Vårt koncept går ut på att genom konkreta uppgifter visa hur ni arbetar idag och hur ni kommer att arbeta i framtiden. Medarbetarna kan då själva jämföra vad som blir bättre, vad som blir annorlunda, vilka för- och nackdelarna är. Framförallt ger det alla en chans att förstå syftet med förändringsarbetet och lyfta upp styrkor och svagheter i ett tidigt skede så att man kan hantera det, innan det blir skarpt läge och många kostnader redan tagits.

Hur går det till i praktiken?

Serofia skapar ett seminarium som illustrerar ert förändringsarbete. Seminariet hålls oftast under en heldag med ett begränsat antal deltagare. Era önskemål och behov styr i hög grad upplägget.

Serofia börjar med att analysera hur ni arbetar idag och hur ni vill arbeta i framtiden. Därefter skapas ett scenario i vilket man kan prova dessa arbetssätt. Detta utgör grunden för seminariet. I Serofias seminarier är de tre beståndsdelarna teori, praktik och reflektion lika viktiga.