LEAN

Vi har olika varianter av seminarier i Lean, till exempel för produktion, administration och utveckling. I samtliga ges prov på de vanliga Lean-metoderna som Kanban, visuella buffertar, Andon med mera. Man får också en förståelse vad metoderna syftar till och hur de kan användas i olika verksamheter.

Lean är ett begrepp som funnits ganska länge och till viss del missbrukats.

Vår erfarenhet är att det inte alltid är metodernas fel utan hur de tillämpas och införs.

LÄR ER LEAN MED OSS!

Curious about lean? Get in touch and we can talk about it!

Lean Produktion

Lean är ett begrepp som funnits ganska länge och till viss del missbrukats.

Många känner till Kanban, Just-in-time, Kaizen och andra managementtermer. Många har också försökt att införa dessa metoder i den egna verksamheten. Ibland med dåliga resultat. Vår erfarenhet är att det inte alltid är metodernas fel utan hur de tillämpas och införs.

Den som till exempel ska hantera Kanban-kort måste förstå vad syftet är med dessa – annars kommer man inte att vara tillräckligt noggrann och det hela känns bara som en administrativ börda. Då kommer systemet med Kanban-kort inte heller att fungera.

I seminariet Lean Produktion får man prova på olika Lean-metoder och jämföra dessa med andra metoder att styra materialflöden. Därefter kan man utvärdera om det kan fungera i den egna verksamheten. Deltagarna kommer då att få en bättre förståelse för de olika Lean-metoderna och vad de syftar till.